Výrobcovia

Ako bojovať proti plesni na stenách

Ako bojovať proti plesni?

 

 

Problematika výskytu plesní v interiéri bytov, rodinných domoch, bytovkách, potravinárskych a priemyselných prevádzkach, skladoch a priestoroch so zvýšenou vlhkosťou  je problémom, s ktorým sa v súčasnosti  stretávame pomerne často. O príčinách vzniku plesní existuje veľké množstvo odborných článkov, názorov a odporúčaní ako ich vzniku predísť a ako si s nimi keď jej prítomnosť už existuje poradiť. Plesne nie sú problémom týkajúcim sa iba starých priestorov a bytov, ale postihujú aj priestory a časti novostavieb. Plesne sú kvôli rozsahu jednak estetickou prekážkou a predstavujú aj zvýšené zdravotné riziko, nakoľko do priestoru vylučujú mikroskopické spóry. Je preto veľmi dôležité pleseň na stene zistiť a ošetriť včas.


 
Čo plesne sú ?
 
Mikroskopické huby, ktoré tvoria súčasť prírody a veľmi rýchlo prenikajú do prostredia ktoré je pre nich priaznivé a napomáha ich šíreniu. Za takéto prostredie sa považujú priestory, ktoré disponujú podmienkami – teplom, kyslíkom a vlhkosťou. plesní tvoria mikroskopické vláknité huby. Na svoj rast nepotrebujú svetlo ani kyslík, preto sa často vyskytujú aj v tmavých priestoroch. Najpravdepodobnejší je ich vznik a výskyt na stropoch, stenách, medzi a pod obkladačkami, nedostatočnej hydroizolácii , vznikom tepelných mostov a rôznymi trhlinami. Ich výskyt je v mnohých prípadoch voľne viditeľný okom a v prípade, že sa nachádzajú na miestach ktoré ľudské oko nevidí, je možné ich odhaliť charakteristickým zápachom. 
 
Príčiny vzniku plesní.
 
Najčastejšie sa za vznik plesní uvádzajú nasledujúce faktory :
 

- nesprávne a nedostatočné vetranie priestorov,

- nadmerná vlhkosť v priestoroch,

- zanedbaná údržba priestorov ako v exteriéri, tak aj v interiéri,

- nesprávny spôsob vykurovania objektov,

- nesprávna a nevhodná výmena okien,

- nedostatočné odvetranie v priestoroch ako sú: práčovne, sušiarne, kuchyne, kúpeľne,

- zatekajúce miesta v priestoroch,

- nedostatočné vysušenie stavieb

 
Plesne často vznikajú aj v dôsledku zvyškovej stavebnej vlhkosti muriva je pomerne často problémom pri novostavbách, pri ktorých sa nedodržali technologické postupy alebo časové odstupy (zateplenie dažďom nasiaknutého muriva alebo uvedenie budovy do prevádzky bezprostredne po dokončení na začiatku vykurovacej sezóny). Problémy môže spôsobiť aj použitie príliš čerstvých murovacích tvárnic, z ktorých sa ešte neodparila výrobná vlhkosť. Riešením je čo najrýchlejšie presušenie konštrukcií, ak treba aj pomocou technických prostriedkov, účinné je aj intenzívne vetranie, prípadne použitie odvlhčovača vzduchu.
 
Plesne a dopad na zdravie človeka.
 
Výskyt plesní veľmi negatívne pôsobí aj na zdravie detí a dospelých. Za istých okolností vznik a pôsobenie plesní predstavuje riziká, ktoré ohrozujú život. Ak dôjde k priamemu kontaktu s plesňami, je veľmi pravdepodobné, že s odstupom času dochádza k ochoreniam kože. Ide o plesne, ekzémy a mykózy. Výskyt plesní negatívne pôsobí aj na dýchací systém. Zároveň môžu plesne spôsobiť poškodenia pľúc, bolesti hlavy, kĺbov a únavám. Spóry plesní sú veľmi silný alergén, na ktorý nejakým spôsobom reaguje takmer každý. U citlivejších osôb sa v dôsledku pobytu v takomto priestore môže vyvinúť silná alergická nádcha alebo priedušková astma, u iných sa môžu vyskytnúť nepríjemné kožné choroby. Niektoré druhy plesní sú pôvodcami závažných pľúcnych ochorení, ktoré ohrozujú najmä malé deti a starších ľudí s oslabenou imunitou.
 
Ošetrenie plôch napadnutých plesňami.
 
V súčasnosti na trhu existuje viacero produktov na odstránenie plesní. V prípade odstraňovania plesní je najdôležitejšie postupovať systémovo od likvidácie až po prevenciu. Takýmto systémom protiplesňovej ochrany stien je aj SYSTÉM BIOZOR.


 
Systémovými produktami sú protiplesňový sanačný a likvidačný prostriedok Biozor Pento+ a vysoko kvalitná snehovobiela maliarska protiplesňová farba Biozor Normál+. Systém Biozor predstavuje komplexnú starostlivosť o plesňou napadnuté povrchy a zároveň jeho aplikácia zabezpečí dlhodobú preventívnu ochranu ošetrených plôch pred vznikom plesní. Kvalitu systému pozitívne ocenilo množstvo potravinárskych prevádzok (pivovary, vinárske závody, pekárne, mäsokombináty, mliekarne, ...) na Slovensku aj v zahraničí, ktorým systém Biozor vyriešil pretrvávajúce problémy s hygienou a čistotou priestorov.
 
Biozor Pento+ - sanačný a likvidačný protiplesňový prostriedok
 
Biozor Pento+ je sanačný protiplesňový prostriedok na omietky, murivá, stierky a betóny s hĺbkovolikvidačnou a preventívnou účinnosťou. Je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskych prevádzkach. Ničí hlboko uložené podhubie. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Biozor Pento+ sa dodáva v aplikačnej konzistencii, v žiadnom prípade sa nesmie riediť vodou z dôvodu zabezpečenia dokonalej účinnosti náteru. Aplikuje sa priamo na napadnuté povrchy pred aplikáciou farby!
 
Predáva sa v baleniach 1 l, 5 l, 10 l aj vo verzii s rozprašovačom 0,5 l, 1 l.
Výdatnosť produktu je 10 - 12 m2 / l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.
 
Biozor Normál + - protiplesňová maliarska farba
 
Biozor Normál+ je určený na povrchovú úpravu omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu v interiéroch, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam. Biozor Normál+ v kombinácii s Biozorom Pento+ tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Náter je paropriepustný, vyznačuje sa vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Biozor Normál+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch a pivniciach. Na základe Posúdenia bezpečnosti výrobku sa Biozor Normál+ môže použiť na povrchovú úpravu omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu aj v zdravotníckych zariadeniach a potravinárskych prevádzkach (pre nepriamy styk s potravinami).
 
Predáva sa v baleniach 0,8 kg, 4 kg, 7 kg, 16 kg, 25 kg
Výdatnosť farby je 5 – 10 m2 / kg v závislosti od nasiakavosti podkladu.


 
Postup odstránenia plesní
 
Povrch pred aplikáciou Biozoru Pento+ mechanicky nečistiť! Mechanické čistenie pred sanáciou by spôsobilo rozšírenie zárodkov do ovzdušia, čo by mohlo zapríčiniť opakovaný výskyt plesní.
Biozor Pento + sa aplikuje priamo na povrchy napadnuté plesňami. Po zaschnutí sanačného náteru a pôsobení min. 24 hodín sčernalé miesta mechanicky očistiť (drôtenou kefou, špachtľou). Ak bolo miesto silne napadnuté alebo sa náterový systém aplikuje v priemyselných priestoroch je nutné vykonať ešte jeden náter Biozorom Pento+. Následne aplikovať dva až tri vrchné nátery Biozorom Normál+.
 
Biozor Pento+ aj Biozor Normál+ sú biocídne výrobky s vysokou účinnosťou, je potrebné dôsledne sa oboznámiť s postupom prác uvedenom na etikete alebo v technickej špecifikácii k výrobku a používať biocídne výrobky bezpečne.

Zdroj: www.pam.sk

Vaša IP adresa je: 44.200.86.95
Copyright © 2024 www.farlaz.sk/farby. Domovská stránka FARLAZ