Základné farby a plniče

Základné farby a plniče na:

- plasty

- hrdzu

- kovy

- dielce s kataforézou

Sú veľmi dôležité pre dosiahnutie profesionálneho výsledku.

Nové produkty pre mesiac december - Základné farby a plniče