> Chyby pri lakovaní sprejom

> Chyby pri lakovaní sprejom

Farebná odchýlka výsledného odtieňa:

Dôvody:

1. zlý výber tzv. pododtieňa (bez fyzického porovnania reálnej vzorky so vzorkovníkom nie je možné dosiahnuť 100% zhodu)

2. pri metalických odtieňoch je potrebné poslednú vrstvu striekať len veľmi natenko tzv. striekaním do hmly zo vzdialenosti 40 - 50 cm. Tým sa zabezpečí aj správne uloženie zrna a aj výsledný odtieň nebude tmavší

Riešenie:

Použiť techniku striekania do prístreku. V 99% prípadoch je táto technika celkom postačujúca. 

Technika striekania do prístreku vyžaduje väčšiu mieru zručnosti a praxe !

 

Pomarančová kôra

Dôvodom pre vznik tzv. pomarančovej kôry pri sprejoch môže byť

1. veľká vzdialenosť trysky od striekaného povrchu

2. príliš rýchly pohyb pri striekaní

3. príliš vysoká teplota okolia (ideálna teplota je cca 20 st.C)

Riešenie:

- povrch vybrúsiť brúsnym papierom zr. 1500, 2000 a nakoniec 3000

- potom vyleštiť brúsnou a lešiacou pastou napr.: MP One Step Polish

 

Stekance

V podstate ak sa aplikuje príliš hrubá vrstva, tak lak môže začať stekať. Dôvody môžu byť nasledovné:

1. malá vzdialenosť trysky od striekaného povrchu

2. príliš pomalý pohyb pri striekaní

3. nižšia teplota okolia (ideálna teplota je cca 20 st.C)

Riešenie:

- stekance vybrúsiť brúsnym papierom zr. 1000, 2000 a nakoniec 3000

- potom vyleštiť brúsnou a lešiacou pastou napr.: MP One Step Polish

 

Slabý lesk a tvrdosť

Použitím 1K technológie sa nedá dosiahnuť vysoký lesk a tvrdosť (hovoríme o jednozložkových lakoch)

Riešenie:

- povrch vyleštiť (tým sa zabezpečí len vyšší lesk)

- použiť 2K technológiu hlavne pre konečný lak (sú to špeciálne 2K spreje, ktoré majú v spodnej časti nádoby tvrdiacu prísadu, ktorá sa aplikuje tesne pred aplikáciou)

Nevýhodou je vyššia cena a nutnosť použiť sprej do  1 - 2 hod. od natuženia.